Σύνολο: 0,00 €
Μενού

Ειδικά Ανταλλακτικά

Διαθέτουμε ανταλλακτικά για ποικίλες, ειδικές εφαρμογές. Τα ανταλλακτικά διατίθενται σε στάνταρντ διαστάσεις 10'', 20'', 20" big-blue, καθώς και σε in line.

  • Ανταλλακτικά με ενεργό άνθρακα & KDF
  • Ανταλλακτικά απομάκρυνσης νιτρικών (NRC)
  • Ανταλλακτικά απομάκρυνσης αρσενικού (ASRC)
  • Ανταλλακτικά ιοντοεναλλακτικής ρητίνης (RFC)
  • Ανταλλακτικά απομάκρυνσης σιδήρου (IRC)
  • Ανταλλακτικά εμπλουτισμού (MFC)
  • Ανταλλακτικά υπερδιήθισης (UFC)
  • Ανταλλακτικά κεραμικά (CFC)

Ενημερώστε μας, αν η εφαρμογή σας απαιτεί ειδικό τύπο ανταλλακτικού, προκειμένου να σας κάνουμε προσφορά!