Σύνολο: 0,00 €
Μενού

Μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης - ''οικιακές''  2,5 Diameter x 12 Length standard sizes

        Μοντέλο                        Απόρριψη                Διαστάσεις (σε ίντσες)               Παραγωγή (σε γαλόνια*)
  TW30-1812- 50        98.0           11.75 x 11.75           50 GPD**
  TW30-1812- 75        98.0           11.75 x 11.75           75 GPD
  TW30-1812- 80        98.0           11.75 x 11.75           80 GPD
  TW30-1812- 100        98.0           11.75 x 11.75          100 GPD
  TW30-1812- 150        98.0           11.75 x 11.75          150 GPD
  TW30-1812- 200        98.0           11.75 x 11.75          200 GPD

 

 * 1 γαλόνι=3,79 λίτρα(1 US gallon = 3.78541178 litres)     **GPD (Gallons Per Day)

 

Specifications:

Membrane Type: Polyamide Thin-Film Composite (TFC)

 

Maximum Operating Temperature: 113F (45C)

 

Maximum Operating Pressure: 150 psi (10 bar)

 

Maximum Feed Flow Rate: 2.0 gpm (7.6 lpm)

 

pH Range, Continuous Operation: 2-11*

 

Maximum Feed Silt Density Index (SDI):

 

Free Chlorine Tolerance: 5< 0.1 ppm**

 

 

*Maximum temperature for continuous operation above pH 10 is 95F (35C).

**Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane failure. Since oxidation damage is not covered under warranty, Dow recommends removing residual free chlorine by pretreatment prior to membrane exposure. Most RO systems have carbon pre-filters for this purpose.