Σύνολο: 0,00 €
Μενού

Θερμοψύκτες Νερού

Μπορούν να φέρουν (εσωτερικά και εξωτερικά του ψύκτη) φίλτρα (για νιτρικά, αρσενικό, εξασθενές χρώμιο, μόλυβδο, βόριο, παθογόνους μικροοργανισμούς, υφαλμυρότητα κτλ) για οποιαδήποτε ποιότητα & ποσότητα νερού, παρέχοντας φρέσκο και υγιεινό νερό με πολύ χαμηλό κόστος.