Σύνολο: 0,00 €
Μενού

Λεξικό όρων

 • Υγεία, είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας.

 • Τοξίνη, είναι οτιδήποτε μπορεί να βρίσκεται στον οργανισμό μας σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που έχουμε ανάγκη.

 • Ρύπανση του νερού, ονομάζεται οποιαδήποτε μεταβολή, βιολογική ή χημική στην ποιότητα του νερού, η οποία επηρεάζει αρνητικά τους ζωντανούς οργανισμούς ή το καθιστά ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις.

 • Προσρόφηση, είναι η ικανότητα των στερεών ουσιών να προσελκύουν στην επιφάνειά τους μόρια από τις ουσίες ή τα αέρια που έρχονται σε επαφή.

 • Οσμωτική πίεση (Π) διαλύματος, που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη, ονομάζεται η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά στο διάλυμα, ώστε να εμποδιστεί το φαινόμενο της όσμωσης, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

 • Το λέμφωμα είναι ένας τύπος καρκίνου που μπορεί να αναπτυχθεί όταν προκύψει σφάλμα στον τρόπο παραγωγής ενός λεμφοκυττάρου.

 • Το γένος λεγεωνέλα εμπεριέχει πάνω από 50 είδη με 65 ορότυπους, από τους οποίους 16 ανήκουν στην Legionella pneumophila. Είναι gram-αρνητικοί, άσποροι βάκιλλοι, οι οποίοι ανήκουν στην Γάμα υποκατηγορία των πρωτεοβακτηρίων.

 • Καρκίνος-κακοήθεις όγκοι: Κατηγορία νόσων ή διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση και την ικανότητα εξάπλωσης των κυττάρων αυτών, είτε με άμεση ανάπτυξή τους σε παρακείμενους ιστούς μέσω διείσδυσης, είτε με εμφύτευσή τους σε απομακρυσμένα σημεία μέσω μετάστασης.

 • Ευτροφισμός, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται εκρηκτική αύξηση των φυτικών οργανισμών των υδάτινων αποδεκτών, ως συνέπεια του εμπλουτισμού τους με θρεπτικά συστατικά.

 • Διήθηση, ονομάζεται η μέθοδος με την οποία απομονώνονται στερεά σωματίδια που περιέχονται σε ένα υγρό μείγμα. Με τη μέθοδο αυτή το μείγμα διοχετεύεται από ένα φίλτρο (διηθητήρα), το οποίο είναι υλικό που φέρει πολύ μικρές οπές (τρύπες).

 • Γαλόνι, αγγλοσαξωνική μονάδα όγκου. Στη μέτρηση των υγρών το 1 γαλόνι ισούται με 3,785 λιτρα (1 US gallon = 3.78541178 litres)

 • VOC: Volatile Organic Compounds (Πτητικές οργανικές ενώσεις)

 • Με τον όρο αποσκλήρυνση, εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης των ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό, τα οποία είναι ανεπιθύμητα σε πολλές εφαρμογές οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, επειδή δημιουργούν επικαθήσεις αλάτων.

 • Απολύμανση, ονομάζεται η επεξεργασία εκείνη του νερού που σκοπό έχει την καταστροφή ή την αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών που (τυχόν) περιέχει, έτσι ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

 • Η αντίστροφη όσμωση, είναι μία διαδικασία επεξεργασίας νερού, όπου αφού περάσουμε το νερό από κάποια προ-φίλτρα (για κατακράτηση στερεών, χλωρίου κτλ), περνάει από την μεμβράνη (της αντίστροφης όσμωσης) και στο τέλος από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα, για να πάρουμε καθαρό & υγιεινό νερό.

 • F.D.A (Food & Drug Administration): Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α.

 • Η αγωγιμότητα είναι η αριθμητική έκφραση της ικανότητας ενός υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.

 • Βιοσυσσώρευση ονομάζεται η αύξηση στη συγκέντρωση μιας χημικής ουσίας σε έναν βιολογικό οργανισμό με την πάροδο του χρόνου, συγκρινόμενη με τη συγκέντρωση της χημικής ουσίας στο περιβάλλον.

 • Bragg C.Paul,ND,ph.D. (6 Φεβρουαρίου 1895 - 7 Δεκέμβρη 1976), διατροφολόγος,ήταν πρωτοπόρος του κινήματος ευεξίας της Αμερικής.