Σύνολο: 0,00 €
Μενού

Αποσκλήρυνση

Με τον όρο αποσκλήρυνση, εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης των ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό, τα οποία είναι ανεπιθύμητα σε πολλές εφαρμογές οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, επειδή δημιουργούν επικαθήσεις αλάτων.