Σύνολο: 0,00 €
Μενού

Οσμωτική πίεση

Οσμωτική πίεση (Π) διαλύματος, που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη, ονομάζεται η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά στο διάλυμα, ώστε να εμποδιστεί το φαινόμενο της όσμωσης, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Η οσμωτική πίεση (Π) σε ορισμένη θερμοκρασία εξαρτάται από τον αριθμό γραμμομορίων ή μορίων του διαλυμένου σώματος σε ορισμένο όγκο διαλύματος και επομένως είναι μια προσθετική ιδιότητα. Όταν ένα διάλυμα αραιώνεται, η συγκέντρωσή του ελαττώνεται και επομένως και η οσμωτική του πίεση ελαττώνεται. Το αντίθετο συμβαίνει σε διάλυμα που συμπυκνώνεται. Ισοτονικά ονομάζονται τα διαλύματα αν έχουν την ίδια τιμή οσμωτικής πίεσης. Υποτονικά ονομάζονται τα διαλύματα που έχουν τη μικρότερη τιμή οσμωτικής πίεσης. Υπερτονικά ονομάζονται τα διαλύματα που έχουν τη μεγαλύτερη τιμή οσμωτικής πίεσης.